Schade in je wagenpark verminderen. Dat klinkt toch als iets waar je blij van wordt als fleetowner? Risicodeskundige Daisy Beijersbergen en verkeerspsycholoog Adriaan Heino, zijn beiden gespecialiseerd in schadepreventie in wagenparken. Zij geven vijf tips waarmee je schade structureel kunt verminderen:

1. Verminder de schade in je wagenpark structureel

Uit onderzoek blijkt dat de meeste schades veroorzaakt worden door bestuurders die afgeleid zijn. Dit zijn juist de ervaren bestuurders omdat ze op de automatische piloot rijden. Dit hoeft geen probleem te zijn tenzij er iet onverwachts gebeurd. Wanner er een onverwachte verandering plaatsvindt, kan er schade ontstaan. Als je kan achterhalen waarom de bestuurder afgeleid was en dit weg te halen, dan kan je ook de gevolgen hiervan tegen gaan.

2. Overleg met de leidinggevende

Als fleetowner ben je meestal niet in staat om het gedrag van bestuurders te veranderen. Daarom kan je de hulp van een leidinggevende inroepen. In een gesprek tussen leidinggevende en bestuurder moet duidelijk worden wat de oorzaak is van de gerede schade.

3. Benadruk het belang van veiligheid

Aandacht voor veiligheid en schade verminderen in je wagenpark moet breed binnen de organisatie gedragen worden. Pas wanneer veiligheid binnen de organisatie belangrijk wordt gevonden, kan in de werksfeer opener en aandachtiger over veiligheid worden gepraat.

4. Werk niet beloningen/straffen

Door schade te straffen ontmoedig je bestuurders om schade te melden. Wanneer je in gesprek gaat met de bestuurder om te achterhalen wat het probleem is geweest om zo de schade structureel weg te kunnen nemen.

5. Herken patronen om schade in je wagenpark te verminderen

Probeer de patronen van schade te herkennen om deze beter tegen te kunnen gaan. Wanneer het probleem vast is gesteld is het nu alleen een kwestie van tijd om het probleem op te kunnen lossen, dit kan niet wanneer de oorzaak van het probleem onbekend is.