Vanaf vandaag zijn er 14 nieuwe verkeersborden te vinden in Nederland. Deze borden moeten meer duidelijkheid bieden bij verkeerssituaties, maar voordat iedereen deze gezien heeft is er kans op verwarring.

Meer duidelijkheid

Met de nieuwe borden kunnen tram- of busbanen en de combinatie daarvan beter worden weergegeven. Die worden nu alleen op een onderbord van een algemeen verbodsbord getoond.

Ook is duidelijkheid gecreëerd over passeerstroken. Dit gaat vooral over rijbanen waarin landbouwvoertuigen rijden om ander verkeer te laten passeren.

Weet jij al wat de verkeersborden betekenen?

Je kent de verkeersborden vast nog niet uit je hoofd, daarom is het goed om ze nog even goed door te nemen om niet voor verrassingen te staan. Hieronder zijn alle 14 nieuwe verkeersborden van links naar rechts (van boven naar beneden) met uitleg van de betekenis te zien.

Nieuwe-verkeersbroden

Bordnummer Betekenis
F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
F12 Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
F13 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
F14 Einde busbaan of -strook
F15 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams
F16 Einde trambaan of -strook
F17 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
F18 Einde bus- en trambaan of -strook
F19 Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve vanvrachtauto’s en lijnbussen
F20 Einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen
F21 Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve vanvrachtauto’s
F22 Einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto’s
L20 Uitwijkplaats rechts van de weg
L21 Uitwijkplaats links van de weg