Voor de veiligheid is het noodzakelijk dat je als autobestuurder goed zicht hebt op de directe omgeving van je auto. Hoe groter de spiegel, hoe beter het zicht, zo wordt algemeen aangenomen. Toch zijn spiegels ook wel weer een beetje een doorn in het oog. Ze verbeteren het zicht rondom je auto, maar zijn niet direct het mooiste onderdeel ervan. Bovendien steken ze uit en zijn ze daarom kwetsbaar voor andere auto’s, garagedeuren en car wash tunnels. Daarnaast zorgen ze ook nog eens voor onnodige luchtweerstand waardoor ze auto’s minder gestroomlijnd en brandstofzuinig maken. Niet voor niets zijn er al autofabrikanten geweest die opteerden voor een auto met camera’s in plaats van spiegels als zijnde een mooier, efficiënter en veiliger alternatief. Er is echter één probleem: wetgeving.

Een prototype van één van de systemen zoals die in Japan gebruikt zal gaan worden

Een prototype van één van de systemen zoals die in Japan gebruikt zal gaan worden

Toch lijkt de eerste stap richting een spiegelloze autotoekomst gezet; Japan heeft namelijk het gebruik van camera’s als substituut goedgekeurd. De reden hiervoor is dat de hedendaagse camera’s inmiddels voldoen aan in 2015 in een VN-conferentie gestelde eisen door een verbeterde resolutie en vooruitgang in videotechnologie.

Leveranciers proberen nu in te haken op de nieuwe regels. Het Japanse bedrijf Ichikoh, bijvoorbeeld, maakt plannen voor nieuwe systemen die ze vervolgens aan automakers willen doorverkopen. “Het is een erg nieuw segment met een hogere content, en dat betekent hogere omzetmogelijkheden”, zegt Ali Ordoobadi, CEO van Ichikoh, en “dit is de trend en we moeten de anderen voorblijven”. Bosch heeft al systemen ontwikkeld waarmee videoschermen kunnen worden gemonteerd in bedrijfsvrachtwagens op de plekken waar zich momenteel de spiegels bevinden. Ook de Cadillac CT6 heeft een achterspiegel die kan worden omgezet naar een videoscherm, ontwikkeld door de Gentex Corporation.

De spiegel en achteruitkijk-camera van de Cadillac C6

De spiegel en achteruitkijk-camera van de Cadillac C6

Een videoscherm kan vele voordelen hebben boven spiegels. Ten eerste kunnen ze vrijwel overal in of op de auto geplaatst worden, waardoor een beter zicht kan worden verschaft op eventuele dode hoeken of ‘blind spots’. Daarnaast kan een videoscherm compenseren voor verstoringen die spiegels met zich mee kunnen brengen, veroorzaakt door bijvoorbeeld weerspiegeling of beperkt licht. Als laatste voordeel zijn videosystemen lichter en aerodynamischer dan spiegels, waardoor ze autofabrikanten kunnen helpen voldoen aan emissiestandaarden en ‘fuel economy’ targets.

Het ligt in de lijn der verwachting dat andere overheden Japan in de nabije toekomst zullen volgen in het vervangen van spiegels door videohulpmiddelen. Hoewel Japan pionier is op dit gebied waardoor Japanse autofabrikanten een klein voordeel zouden kunnen hebben, is de verwachting dat de EU dit jaar nog zal aanhaken, en vervolgens de Verenigde Staten in 2018. Ook China zal vermoedelijk meegaan met de trend.

De enige uitdaging die dan nog overblijft is om bestuurders te instrueren in het gebruik van de camera’s in hun auto.